Electric Worksite
Research Project, 2021 – 2022

I projektet Electric Worksite tar flera tunga aktörer konkreta steg för att elektrifiera byggarbetsplatser. Med fokus på bland annat bygg- och anläggningsprojekt och gatuunderhåll testar man hur eldrivna arbetsmaskiner kan fungera i verkliga miljöer i Göteborg. Elektrifiering inom sektorn är en central del i den omställning som krävs för att nå viktiga miljö- och klimatmål. 

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige har enats om en gemensam färdplan med mål att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent till 2030 och nå nettonollutsläpp år 2045. Användningen av elektriska arbetsmaskiner på byggarbetsplatser, särskilt för energikrävande markarbeten av olika slag, är ett viktigt steg för att nå dessa mål samt för att minska skadliga emissioner som luft och buller.

I projektet Electric Worksite samarbetar 13 olika aktörer för att visa hur elektrifierade arbetsmaskiner, som hjullastare, hjulgrävare och bandgrävare av olika storlekar kan integreras i mindre och större anläggningsprojekt samt skötselverksamheter som gatuunderhåll och snöröjning.

Projektet har ett tydligt fokus på systemperspektivet där arbetsmaskiner, energilager och laddinfrastruktur testas i olika miljöer för att tydliggöra behov av förändringar i tekniska och organisatoriska kringsystem. Kraft läggs även på att bygga upp kunskap och modeller samt att utveckla en metodik avsedd att användas vid en framtida systemdemonstration av en helt elektrifierad byggarbetsplats i Göteborg.

Participants

Dimosthenis Kifokeris (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Collaborations

ABB

Zurich, Switzerland

City of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Göteborgs Stads Leasing AB

Göteborg, Sweden

Halmstad University

Halmstad, Sweden

HSB Göteborg

Göteborg, Sweden

Johanneberg Science Park AB

Gothenburg, Sweden

Lindholmen Science park, Closer

Göteborg, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

Riksbyggen

Stockholm, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: Electricworksite
Funding Chalmers participation during 2021–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2024-03-07