Metodanvändning i produktframtagning: möjligheter, utmaningar och förutsättningar i svensk industri
Research Project , 2012 – 2013

Syftet med projektet var att undersöka möjligheter, utmaningar och förutsättningar för metodanvändning i företag med produktutvecklingsverksamhet i Sverige. I projektet genomfördes en explorativ kartläggning göras av hur metoder (t ex verktyg, processer eller arbetssätt, alltså olika sätt att arbeta och tänka för vissa syften) sprids, implementeras och nyttiggörs. I projektet genomfördes ett 40-tal intervjuer, var och en på ca 1 timma, med olika organisationer såsom industriföretag, konsultföretag samt innovationsaktörer.

Participants

MariAnne Karlsson (contact)

Full Professor at Chalmers, Industrial and Materials Science, Design and Human Factors

Viktor Hjort af Ornäs

Universitetslektor at Chalmers, Industrial and Materials Science, Design and Human Factors

Collaborations

Lund University

Lund, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2012-03829
Funding Chalmers participation during 2012–2013

More information

Latest update

2018-12-08