Quantitative Driver Behaviour Modelling for Active Safety Assessment Expansion (QUADRAE)
Research Project , 2016 – 2019

När teknologier för aktiv säkerhet och fordonsautomation växer sig allt mer komplexa, blir det allt viktigare att komplettera traditionella metoder för att testa dessa system med virtuella tester baserade på datorsimuleringar.
Projektet FFI QUADRA var verksamt inom detta område, med fokus på modeller av
förarbeteende. Det nu föreslagna projektet, QUADRÆ, kommer att expandera bortom QUADRA genom att (1) utveckla och validera förarmodeller för mer komplett täckning av prioriterade krockscenarier och stödsystem, inklusive scenarier med övergångar från semiautomatiserad körning, (2) utföra utvalda virtuella tester, inklusive säkerhetseffektsuppskattningar och intrimningar av systemparametrar, samt (3) bygga kunskap om hur man bäst utför virtuella tester. För att åstadkomma sina mål kommer QUADRÆ fokusera på väldefinierade testfall, samarbeta med funktionsutvecklare och testare inom industrin, ta till sig beprövade modeller från psykologi och neurovetenskap, utföra experiment med mänskliga förare, och använda moderna databaser med riktiga trafikolyckor.

Participants

Jonas Bärgman (contact)

Forskare vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Safety, Accident Prevention

Giulio Bianchi Piccinini

Forskarassistent vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Safety, Accident Prevention

Marco Dozza

Docent vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Safety, Accident Prevention

Collaborations

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

SAFER - Vehicle and Traffic Safety Centre

Gothenburg, Sweden

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

Linköping, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2016–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-03-19