MEET-UP: Ökad innovationsförmåga i produktion med MEET-applikation med smart samverkan

Projektet syfte är att utveckla svenska företags förmåga att leda och organisera för ökad innovationsförmåga i sitt arbete. Med ett arbetssätt baserat på MEET-modellen kan företagen strukturerat värdera och förbättra viktiga delar av sina organisations- och informationssystem, bl a möten, metoder, kompetenser, informationshantering och IKT-system. Tillsammans kommer kunskap och arbetssätt utvecklas för att IUC Wermland, Chalmers och Swerea IVF ska kunna sprida kunskaper och metoder, både från MEET- och andra forskningsprojekt inom innovationsledning och organisering.

Participants

Åsa Fasth Berglund (contact)

Docent at Product and Production Development, Production Systems

Collaborations

IUC Wermland

Karlstad, Sweden

Swerea IVF AB

Mölndal, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2016–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

Basic Sciences

Chalmers Roots

More information

Latest update

2017-03-04