Strategier för globala monteringsinstruktioner 2 (GAIS 2)

GAIS 2 syftar till att förbättra informations- och kunskapsutbyte inom ett globalt produktionsnätverk. Detta kommer att ske i två områden med avseende på monteringsanvisningar; Beredningsprocessen och upplärning och inlärning för montörer.

Utveckla modeller och strategier för att kunna avgöra om du vill ha en decentraliserad eller centraliserat tillvägagångssätt inom tillverkningskonstruktionsprocessen och användargränssnittet för monteringinstruktion. Dessutom har en strukturerad inlärningsprocess med de mest lämpliga tekniken för att minska inlärningskurvan och höja kvaliteten på lärandet. GAIS 2 hoppas dessutom att locka yngre människor genom att erbjuda flexibilitet och ny teknik för inlärning och montering.

Participants

Åsa Fasth Berglund (contact)

Docent at Product and Production Development, Production Systems

Collaborations

University West

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2016–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Materials Science

Area of Advance

Production

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

Basic Sciences

Chalmers Roots

More information

Latest update

2017-03-22