Implementering av arbetssätt och ökad kunskap om kunskapstillgångar och immateriella rättigheter
Research Project , 2017 – 2020

Projektet syftar till att öka svenska lärosätens förmåga till stärkt samverkans och samhällsansvar, att få ut mer nyttiggörande och genomslag i samhället av de satsningar på universitet och högskolor som görs (”output”) utan att öka mängden anslagsmedel (”in-put”), att öka kvaliteten i lärosätenas forskning och utbildning samt att framtidssäkra lärosätenas möjlighet att bedriva sin verksamhet utan att inskränkas av immaterialrättsliga hinder. Ett grundläggande syfte är att tillse att lärdomarna från KMP-programmet nu implementeras brett i lärosätena.


Projektets övergripande mål är att utveckla lärosätenas och sektorns samverkansansvar och värdeskapande för samhället genom att implementera praktiskt tillämpbara arbetssätt för identifiering, värdering och nyttiggörande av kunskapstillgångar för att möjliggöra ökat samverkans- och samhällsansvar. Detta skall ske utifrån den position i området som varje lärosäte befinner sig i idag och utan att lärosätena skall behöva frångå grundläggande akademiska värden om öppenhet och oberoende.

Participants

Karolina Partheen (contact)

Enhetschef vid [Forsknings- och samverkansstöd]

Collaborations

Halmstad University

Halmstad, Sweden

Karlstad University

Karlstad, Sweden

Karolinska Institutet

Stockholm, Sweden

Linköping University

Linköping, Sweden

Linnaeus University

Växjö, Sweden

Luleå University of Technology

Luleå, Sweden

Malmö university

Malmö, Sweden

Mid Sweden University

Sundsvall, Sweden

Örebro University

Örebro, Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Stockholm University

Stockholm, Sweden

Swedish Incubators & Science Parks

Stockholm, Sweden

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Uppsala, Sweden

Umeå University

Umeå, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Uppsala University

Uppsala, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-09-06