Ultrakompakt AESA-teknologi för autonoma flygfarkoster
Research Project , 2018 – 2021

Projektet syftar till att utveckla ett kompakt, lättviktsbyggsätt för Aktivt Elektroniskt Styrda Antenner (AESA), för att möjliggöra framtida integration på mindre farkoster såsom små UAV:er och missiler, samt på nya integrationspunkter på flygplan. Inom detta projekt studeras främst avancerade halvledarmaterial, exempelvis GaN på SiC, ultra-kompakta mikrovågsbyggsätt och hantering av kompakta moduler, där värmeutvecklingen koncentreras på en mindre yta.

Participants

Niklas Rorsman (contact)

Forskningsprofessor at Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Microwave Electronics, Microwave Electronics

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2018–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Nanoscience and Nanotechnology (SO 2010-2017, EI 2018-)

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2019-03-28