Kolväten från bilavgaser vid Birkagården i Stockholm
Report, 1980

Höga halter av kolväten från bensinavgaser påvisades i luften vid Birkagården där många barn vistas. Jämförande mätningar gjordes för andra trafikmiljöer i Stockholm. Hälsoeffekter och möjliga åtgärder diskuteras. Rapporten utgjorde en del av underlaget vid den uppmärksammade rättegången om miljön vid Birkagården.

toluen

trafikmiljö

luftföroreningar

xylen

hälsoeffekter

trafikplanering

bensen

Author

Göran Petersson

Department of Chemical Environmental Science

Subject Categories

Other Social Sciences not elsewhere specified

Environmental Sciences

More information

Created

10/6/2017