Indikatorer på miljöanpassning
Report, 1999

Femton områden av stor betydelse för en bred och trovärdig miljö- och hälsoanpassning av verksamheter har avgränsats. För varje område anges miljöindikatorer som möjliggör bedömning på en poängskala. Indikatorerna ger ett dynamiskt hjälpmedel för seriöst förbättrad miljöprofil. De kan tillämpas på stora som små verksamheter alltifrån företag och skolor till enskilda hushåll. Rapporten kan även användas för utbildning.

kemikalier

hälsa

miljö

ekologi

energi

transporter

Author

Marie Nordman

Department of Chemical Environmental Science

Göran Petersson

Department of Chemical Environmental Science

Subject Categories

Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

Other Social Sciences not elsewhere specified

More information

Created

10/7/2017