Bättre kost för äldre
Report, 2016

Rapporten guidar konkret till bättre kost dagligen för seniorer. Den riktar sig även till alla som på olika sätt är medansvariga för äldres kost. Specifika tips ges på områdena frukt & grönt, fett och protein, bröd och potatis samt socker och sötsaker. Länkar leder till fördjupning via nätkurser och rapporter.

drycker

seniorer

antioxidanter

livsmedel

lunch

hälsa

frukost

kolhydrater

Author

Göran Petersson

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Biological Sciences

Other Social Sciences

Health Sciences

Areas of Advance

Life Science Engineering (2010-2018)

More information

Created

10/8/2017