Rättskipningen är byggande
Book chapter, 2016

Utgår från ordet norm, uppfattad som en kulturell metafor hämtad från husbyggandet.

festskrift

stadsplanering

metaforer

rättssociologi

Author

Jan Bröchner

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Festskrift till Karsten Åström

95-110

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Law and Society

Building Technologies

ISBN

978-91-544-0569-5

More information

Created

10/7/2017