Högre utbildning och hållbar omställning – En reflektion över studenternas roll
Journal article, 2020

För att klara de globala utmaningarna menar FN:s Agenda 2030 att det krävs omställning av samhälleliga system. Det räcker inte med marginella justeringar. Ohållbara transport-, energi-, mat- och sjukvårdsystem behöver fasas ut och ersättas med hållbara. För att klara dessa omställningar behövs helhetssyn och samverkan. I denna artikel ger jag min reflektion över FN:s process för lärande för hållbar utveckling och på vilket sätt högskolor och universitet (HoU) kan bli mer aktiva i denna hållbarhetsomställning genom att ta vara på studenternas unika roll som möjliggörare.

ledarskap

hållbar utveckling

systeminnovation

Lärande

expedition

Author

John Holmberg

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Högre utbildning

2000-7558 (ISSN)

Vol. 10 1 90-97

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Subject Categories

Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

Other Environmental Engineering

Energy Systems

Learning and teaching

Pedagogical work

DOI

10.23865/hu.v10.2424

More information

Latest update

2/16/2021