Kompetens och erfarenhet hos seniorer
Report, 2008

En allmän insikt om att människor måste få möjlighet att verka upp i högre åldrar sprider sig nu i samhället. Mot denna bakgrund togs villkoren för seniorer på Chalmers upp vid ett seminarium i maj 2008. Arrangör var fakultetsklubben i samverkan med fakultetsrådet. Personalansvariga från högskolan medverkade. Rapporten innehåller program, referat, inlägg, underlag och uppföljning till seminariet. Skarp kritik framfördes mot att seniorer osynliggörs särskilt på Chalmers hemsida. Vissa förbättringar har skett genom möjlighet till registrering som associerad till Chalmers. En viktig fråga är att seniorer erbjuds bra möjligheter till fortsatt publicering.

aktivitet

synliggörande

ålder

forskare

lärare

diskriminering

Editor

Göran Petersson

Chalmers, Chemical and Biological Engineering

Subject Categories

Other Social Sciences not elsewhere specified

More information

Created

10/7/2017