Bensinångor vid mackar - miljöhistoria
Report, 2004

Återföring av bensinångor vid tankning introducerades först i Europa vid ett par bensinstationer i Göteborg. Denna personliga miljöhistoria belyser hur mätningar av kolväten vid mackar bidrog till att återföring relativt snabbt infördes generellt.

kolväten

hälsa

miljö

bensen

alkener

bensin

Editor

Göran Petersson

Chalmers, Department of Chemical Engineering and Environmental Sciences

Subject Categories

Analytical Chemistry

Other Environmental Engineering

Environmental Sciences

More information

Created

10/8/2017