Gaskraftverk i Ringhals? Konsekvenser för miljö och näringsliv.
Report, 1990

De stora kväveoxidutsläppen från Vattenfalls planerade gaskombikraftverk i Varberg drabbar samma områden som utsläppen från det närliggande Värö Bruk. I första hand påverkas norra Halland och södra Älvsborg som redan har svåra skogsskador och försurningsskador. Gaskraftverkets utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser är så stora att t ex ett totalt stopp för alla avgasfordon i hela Hallands och Göteborgs och Bohus län inklusive Göteborg knappast räcker för att kompensera för dem.

gaskraft

koldioxid

Varberg

naturgas

Värö

metan

kväveoxider

Editor

Göran Petersson

Department of Chemical Environmental Science

Subject Categories

Environmental Sciences

More information

Created

10/8/2017