Sötningsmedlet Sukralos
Report, 2005

- Sukralos är ett naturfrämmande klororganiskt ämne som nu introduceras som sötningsmedel i ketchup från Felix och yoghurt från Arla. - Detta går helt på tvärs mot miljöorganisationers, myndigheters och kommuners arbete under decennier för avveckling av klororganiska ämnen. - Det är också oförenligt med försiktighetsprincipen och med riksdagens miljömål Giftfri Miljö som siktar till minimering av naturfrämmande ämnen.

sötningsmedel

livsmedel

yoghurt

ketchup

miljögifter

Author

Göran Petersson

Chalmers, Chemical and Biological Engineering

Subject Categories

Food Science

Environmental Sciences

More information

Created

10/8/2017