Resvanor i svenska städer: en GIS-metod för analys av de nationella resvaneundersökningarna i fritt valda områden
Licentiate thesis, 2002

Resvanor

Sverige

Trafikplanering

GIS

Persontransporter

Author

Jan Bjurström

Department of Architecture

Subject Categories

Architectural Engineering

Transport Systems and Logistics

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur: 2002:5

More information

Created

10/6/2017