Varför är en lång båt snabbare än en kort?
Magazine article, 2015

Finns det en gräns för hur snabbt en båt kan gå? Vad är deplacementfart och planing? Vilka skrov kan plana? Hur mycket påverkar vikten? Är det lönt att tömma båten före kappsegling? Det här är andra artikeln i en serie om teorierna bakom design, konstruktion och andra mer eller mindre förklarliga fenomen inom seglingsområdet.

båtar

fart

längd

Author

Lars Larsson

Chalmers, Shipping and Marine Technology, Marine Technology

Search Magazine

2 78-82

Subject Categories

Mechanical Engineering

Vehicle Engineering

Areas of Advance

Transport

Materials Science

More information

Created

10/8/2017