Helsingborg kring sekelskiftet 1900. Införlivningar, markförhållanden och bebyggelse i skärningspunkten mellan stad och land
Report, 2000

urbanisation

rural maps

Helsingborg

Author

Boris Schönbeck

Department of Building Design, Building Design and Construction

Subject Categories

Architectural Engineering

More information

Created

10/8/2017