Förutsättningar för projektering för dagens badanläggningar
Magazine article, 2007

dehumidification

indoor climate

moisture

ventilation

swimming pool

evaporation

natatorium

Author

Lina Karlsson

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Anna Holmström

Chalmers, Civil and Environmental Engineering

Energi&Miljö

Vol. 78 10 72-74

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/6/2017