Ekotoxikologi
Book chapter, 2008

Antalet kemiska ämnen i miljön är så många och de kemiska miljöproblemen så komplexa att det är nödvändigt att använda ekotoxikologiska grundprinciper för att eliminera och förebygga problem. En tidig version av avsnittet publicerades i Kemisk Tidskrift i mitten av 1980-talet.

ekosystem

miljömål

biocider

Author

Göran Petersson

Chalmers, Chemical and Biological Engineering, Chemical Environmental Science

Kemisk Miljövetenskap - kurslitteratur i 12 fristående delar

1-13

Subject Categories

Environmental Sciences

More information

Created

10/7/2017