Datorbaserad materialutveckling för transport egenskaper
Forskningsprojekt, 2015 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Paul Erhart (kontakt)

Chalmers, Fysik, Kondenserad materie- och materialteori

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

2021

WulffPack: A Python package for Wulff constructions

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Projektets webbplats

https://materialsmodeling.org

Senast uppdaterat

2021-05-11