Datorbaserad materialutveckling för transport egenskaper
Forskningsprojekt , 2015 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Paul Erhart (kontakt)

Chalmers, Fysik, Kondenserad materie- och materialteori

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

2021

WulffPack: A Python package for Wulff constructions

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Projektets webbplats

https://materialsmodeling.org

Senast uppdaterat

2021-05-11