Miljöeffekter och organisering av återvinning – jämförande fallstudie för metallförpackningar i Sverige och Nederländerna
Forskningsprojekt , 2013

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mathias Lindkvist (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Henrikke Baumann

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Maria Ljunggren Söderman

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Finansiering

J. Gust. Richert stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-12