More efficient and health conscious usage of lithium ion batteries by adaptive modelling
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Projektet syftar till att ta fram modeller och algoritmer som är anpassade för implementering i fordon, och som genom bl.a. användning av styrstrategier med dynamiska istället för statiska gränser kan bidra till ökad livslängd för batterier samtidigt som en större del av batteriets kapacitet kan nyttjas. Den framtagna metodiken ska valideras experimentellt på celler som åldrats i fordon. Energimyndigheten bedömer att projektet har betydande potential att ta fram resultat med hög industriell relevans, och kan bidra till resurseffektivare användning av batterier.

Deltagare

Torsten Wik (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Anton Klintberg

Doktorand vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Changfu Zou

Forskarassistent vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-20