Det cirkulära köket
Forskningsprojekt , 2019

Köket utgör en central plats i hemmet för matlagning och social interaktion, och utsätts oftare än andra delar av hemmet för renovering. Tidigare studier har visat att tidiga förändringar och byten av köket samt dess vitvaror leder till onödiga materialflöden och klimatpåverkan. Projektet ”the Circular Kitchen” syftar till att utveckla tvärvetenskaplig kunskap för mer klimatsmart och cirkulär köksdesign, som kommer att utvecklas, testas och utvärderas i praktiken. Projektet är ett offentligt-privat partnerskap i samarbete med TU Delft och finansieras av European Institute och Technology med stöd från industrin.

Deltagare

Ulrike Rahe (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, Forskning - Arkitekturens teori och metod

Sofie Andersson

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, Forskning - Arkitekturens teori och metod

Giliam Dokter

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, Forskning - Arkitekturens teori och metod

Paula Femenias

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Anita Ollár

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, Forskning - Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Technische Universiteit Delft

Delft, Netherlands

Finansiering

HSB Living Lab

Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/en/projects/Pages/...

Senast uppdaterat

2019-06-27