Åldringsfenomen kopplade till dynamisk cykling av Li-jon batterier för fordonsapplikation
Forskningsprojekt , 2019 – 2023

I projektet kommer en ny metod för att prova batteriåldring att utvecklas där dynamiska körcykler rekonstrueras från verklig applikation till syntetiska. Utifrån dessa kommer elektrokemiska modeller för realistisk batteriåldring att utvecklas för att möjliggöra mer optimal användning av batterier i fordon. Detta har potential att förbättra den långsiktiga konkurrenskraften hos batteridrivna fordon och på så sätt skynda på omställningen till ett mer uthålligt transportsystem.

Deltagare

Patrik Johansson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Materialfysik

Samarbetspartners

COMSOL

Burlington, USA

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 48031-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-14