Socio-teknisk ekologi: Energisystem i urbana områden med hög hållbarhetsprofil
Forskningsprojekt , 2020 – 2024

Syftet med projektet är att göra komparativ och kritisk analys av energisystemens planering och framväxt i tre stadsdelar med höga ambitioner kring hållbarhet samt sprida erfarenheter från dessa. Projektet resulterar i ett generellt ramverk som kan användas som underlag i samhällsplanering och affärsutveckling. Energimyndigheten bedömer att projektet har en god och relevant tvärvetenskaplig struktur då det utgår från arkitektur, energivetenskaper samt teknik och social förändring när de analyserar stadsdelar, byggnader samt hushåll i urbana områden med hög hållbarhetsprofil.

Deltagare

Paula Femenias (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 50345-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-10