Frictions fractures and cultural resilience of Swahili coastal towns
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Research Project Frictions, Fractures and Resilience of Swahili Coastal Towns together with a transdiciplinary research team from Goteborg University, Global studies and Swedish University of Agriculture and Landscape design.

Deltagare

Inger Lise Syversen (kontakt)

Gästlärare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

SIDA

Projekt-id: SWE-2011-202-Sida
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-18