Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

De tre biblioteken Chalmers Tekniska Högskolas bibliotek, Bibliotek och Läranderesurser vid Högskolan i Borås och Göteborgs stadsbibliotek har genomfört en studie i användandet av surfplattor, även kallade pekplattor, för att undersöka användbarheten av dessa hjälpmedel vid undervisning (Chalmers), referensarbete (BLR) och användarstöd (Stadsbiblioteket i Göteborg). Undersökningen har fått ekonomiskt stöd av Kungliga biblioteket för en löptid på två år 2012-2013. Undersökningen har genomförts i olika steg 2012-2013 och har avslutats våren 2013. Surfplattans användning vid undervisningssituationer har utformats så att pekplattan/surfplattan har utnyttjats som en extra, mobil resurs för lärarna. Detta användningsområde har inte visat sig vara så flexibelt och stödjande som väntat. Det är lättare att visa på de skärmar studenterna använder för att upplysa och vägleda vid undervisning. Referensarbete på surfplattorna vid BLR i Borås har fungerat bra. De surfande bibliotekarierna har tjänat som mobila referensdiskar. Vid olika begränsade tidpunkter har man rört sig i bibliotekslokalerna och i ungefär hälften av fallen har kontakt tagits av den surfande bibliotekarien och i hälften av studenterna. Det har upplevts som en positiv erfarenhet både för studenterna och för bibliotekarierna. Stadsbibliotekets användarstöd fick en långsam start på grund av ombyggnation av Stadsbibliotekets huvudbyggnad vid Götaplatsen. All fokus var inriktad på utflyttningen till olika biblioteksfilialer under ombyggnadstiden. På surfplattan kände man att det gick lätt att hjälpa låntagarna, men saknade bibliotekskatalogen. Det gick bra att använda webbkatalogen, men i den kunde man inte utföra all hjälp man ville ge. Viss rädsla för att surfplattan skulle stjälas gjorde att man skaffade en axelremsväska att förvara den i. Erfarenheten var i det hela positiv.

Deltagare

Jan Christer Magnusson (kontakt)

Bibliotekarie vid Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Informationskompetens för lärande och forskning

Samarbetspartners

Högskolan i Borås

Borås, Sweden

Stadsbiblioteket i Göteborg

Göteborg, Sweden

Finansiering

Kungl. biblioteket, Nationell bibliotekssamverkan

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-08