TESTRON - Modellbaserad testning av mekatroniska system
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Knut Åkesson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Automation

Martin Fabian

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Automation

Samarbetspartners

Quviq Ab

Savedalen, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28