Förbättring av sjukskrivningsprocesser
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Henrik Eriksson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Patrik Alexandersson

Projektledare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, TME verksamhetsstöd, Projekt- och centrumledning

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2019-02-25