Förbättring av sjukskrivningsprocesser
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Henrik Eriksson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Patrik Alexandersson

Projektledare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, TME verksamhetsstöd, Projekt- och centrumledning

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2019-02-25