Många möjligheter att förebygga cancer
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Kampen mot cancer förknippas ofta med insatser för att bota dem som drabbas. Ännu mycket mer lidande och död i cancer kan undvikas genom förebyggande förändringar av livsmiljö och livsstil. Då har vi ödet mer i egna händer men mer kunskaper behövs.

motion

biocider

avgaser

antioxidanter

rökning

kost

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Mediaplanet

Nr 2, oktober 2009 Sid. 14-

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Mer information

Skapat

2017-10-06