Avloppsslam förgiftar åkrar
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Reningsverkens slam fångar effektivt upp kemikaliesamhällets miljögifter inklusive biologiskt särskilt aktiva ämnen från medicinsk behandling. Slamspridning på odlingsmark är därför ett centralt hot mot det nationella målet giftfri miljö. Förbränning som eliminerar miljögifter och alla smittämnen och ger bioenergi är ett miljömässigt överlägset och inom EU alltmer använt alternativ.

reningsverk

åkermark

lantbruk

Revaq

slam

mediciner

miljögifter

Författare

Lena Jarlöv

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

DN Debatt

19 april

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06