Utmattning och Hypotyreos
Rapport, 2009

Intresset för odiagnosticerad underfunktion av sköldkörtelhormoner, hypotyreos, ökar nu snabbt. Problemet kopplar till ospecifika diagnoser som utmattningssyndrom, kronisk trötthet och fibromyalgi. Rapporten syftar till att belysa hormonernas biokemi som en grund för förståelse av orsaker bakom problemen. Bland dessa belyses brist på jod och selen, exponering för kvicksilver och andra miljögifter samt långvarig fysisk och psykisk stress. Hypotyreos kan oftast behandlas framgångsrikt med tillskott av hormonerna tyroxin, T4, och liotyronin, T3.

biosyntes

amalgam

kortison

dejodinaser

metabolism

miljögifter

receptorer

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Mer information

Skapat

2017-10-06