Biologisk mångfald på Chalmers
Rapport, 2009

Chalmers har hållbar utveckling som vision och måste visa upp en trovärdig profil via bl a miljöcertifiering. Det mest uppenbara problemet är då bristande inhemsk biologisk mångfald på Chalmersområdet. Denna rapport belyser nuläget och möjligheter till positiva förändringar.

fauna

blommor

miljöcertifiering

miljöprofil

bär

grönområden

buskar

biotoper

ekologi

flora

Redaktör

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Jordbruksvetenskap

Biologiska vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08