Slam från reningsverk
Rapport, 2009

Förbränning av slam från reningsverk ökar nu snabbt i Europa. Detta ger bioenergi och destruerar slammets miljögifter och smittämnen. Under senare år har slammet blivit ett alltmer komplext miljöfarligt avfall. Spridning på odlingsmark framstår som ett oförsvarbart och onödigt hot mot miljö och hälsa. Rapporten belyser nuläge och historik i Sverige med utgångspunkt från kemisk miljövetenskap vid Chalmers.

biobränsle

miljögifter

smittämnen

destruktion

miljövetenskap

förbränning

slamhantering

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07