Global uppvärmning och nedkylning
Rapport, 2009

Klimatkonferensen COP 15 i Köpenhamn hölls i linje med FN:s satsning på hållbar utveckling. I detta begrepp integreras teknik, ekonomi och samhälle. Tvågradersmålet och koppling av detta till minskade utsläpp av koldioxid illustrerar att naturvetenskapliga fakta då lätt får en underordnad roll. Strax före konferensen kom Climategate som urholkar klimatforskningens och IPCC:s trovärdighet. Trots detta och trots värre risker med nedkylning drev EU hårt krav mot uppvärmning från koldioxid. Ledande utvecklingsländer enades då i stället med USA om en uppgörelse och Sverige och EU marginaliserades i klimatfrågan.

Sverige

växthuseffekt

klimatmål

EU

klimatfrågan

Redaktör

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Medie- och kommunikationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06