Managing the Efficiency-Flexibility Tension in Innovation: Strategic and Organizational Aspects
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Mats Magnusson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

P. Boccardelli

Sofia Börjesson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Creativity and Innovation Management

0963-1690 (ISSN) 1467-8691 (eISSN)

Vol. 18 1 2-7

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06