A nilregular element property.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Thierry Coquand

Göteborgs universitet

Henri Lombardi

Peter Schuster

Arch. Math. (Basel)

Vol. 85 49-54

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-10