Från kolväteutsläpp till skogsskador
Rapport, 1985

I sin ansökan om etablering av biltillverkning i Uddevalla begärde Volvo tillstånd för stora utsläpp av kolväten särskilt från lackering. Rapporten behandlar ingående kolvätens komplexa atmosfärkemi och bildningen av marknära ozon och andra skogsskadande ämnen. Xylen från lackering omvandlas särskilt snabbt. I en inledande del beskrivs lokala och regionala konsekvenser av Volvos planerade utsläpp i samverkan med emissioner från trafik och annan industri. Förvärrade problem via cirkulation med landbris och sjöbris över Byfjorden betonas.

bilindustri

fotooxidanter

aromatiska kolväten

barrskog

lösningsmedel

Författare

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Jordbruksvetenskap

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06