Petrokemi + motorväg skadar västsvenska skogar
Rapport, 1987

Beräkningar av ozonhalter och flygfotograferingar av barrförluster hade just visat på speciellt allvarliga skogsskador i regionen öster om Stenungsund. Rapporten kopplar utsläpp av särskilt eten och propen från petrokemin i Stenungsund till skogsskadande fotooxidanter. Den för höga ozonhalter avgörande betydelsen av cirkulation med landbris och sjöbris förklaras. Viss samverkan förutses med bilavgaser från den planerade nya motorvägen. Åtgärder av olika slag diskuteras.

trafik

atmosfärkemi

petrokemisk industri

utsläppsplymer

marknära ozon

alkener

Författare

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Jordbruksvetenskap

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06