Språk inom högskolan
Rapport, 2010

Rapporten sammanfattar ett seminarium i februari 2010 om språkpolicy. Främst behandlades svenskans ställning i förhållande till engelska. Korta referat ges av två presentationer som hölls av ledande företrädare för utformning av språkpolicy vid svenska tekniska högskolor. Ett kort referat ges av efterföljande paneldiskussion. Rapporten avslutas med en bakgrund som skrevs inför seminariet.

kommunikation

samverkan

forskning

utbildning

Redaktör

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07