Vetenskaplig publicering
Rapport, 2009

Vetenskaplig publicering revolutioneras nu genom nya möjligheter att snabbt nå ut till alla via nätpublicering. Utvecklingen belystes vid ett seminarium i april 2009 arrangerat av fakultetsklubben i samverkan med fakultetsrådet vid Chalmers. Vetenskapliga tidskrifter gör alltmer av sitt material tillgängligt via nätet samtidigt som antalet tidskrifter med enbart öppen nätpublicering ökar. För dessa finns dock problem med publiceringsavgifter och osäker vetenskaplig status. Ett alternativ eller åtminstone komplement är nätpublicering direkt från universitet och högskolor. En stor fördel är att sådan kan ske för olika kategorier av publikationer inklusive rapporter, avhandlingar och populärvetenskap. Nätpublicering möjliggör också utveckling av öppnare former för granskning av vetenskaplig litteratur.

kvalitet

forskning

tillgänglighet

vetenskap

sökbarhet

Redaktör

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08