Öppen publicering från Chalmers
Rapport, 2010

Kraven på att vetenskaplig litteratur skall finnas fritt tillgänglig på nätet ökar nu snabbt. Nya vetenskapliga artiklar från Chalmers förväntas finnas öppet ute på nätet inom ett halvår. Avhandlingar och rapporter kan omgående nätpubliceras från CPL, Chalmers Publication Library. Även äldre verk kan nu enkelt nätpubliceras via skanning. En kort guide har utarbetats för att underlätta snabbt utnyttjande av de nya möjligheterna att göra forskningen lättillgänglig. Belysande exempel ges för olika typer av publikationer.

nätpublicering

policy

sökbarhet

rutiner

tillgänglighet

Redaktör

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08