Alternating fluorene copolymer–fullerene blend solar cells
Kapitel i bok, 2005

Författare

O Inganäs

F Zhang

X Wang

A Gadisa

NK Persson

M Svensson

Erik Per Perzon

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

W Mammo

Mats Andersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Ämneskategorier

Polymerkemi

Den kondenserade materiens fysik

ISBN

082475963X

Mer information

Skapat

2017-10-07