Arkeologins publika relation. En kritisk rannsakning
Bok, 2001

Författare

Håkan Karlsson

Göteborgs universitet

Björn Nilsson

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Arkeologi

ISBN

91-973713-3-5

Mer information

Skapat

2017-10-10