The facial structure of and efficient solution methods for the opportunistic replacement problem
Examensarbete på avancerad nivå, 2010

Författare

Magnus Önnheim

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik