Klimatfrågan, IPCC och Riksdagen
Rapport, 2010

Växthuseffekten måste ses mot bakgrund av att ökande halt av en växthusgas ger allt mindre temperaturökning. Fortsatta utsläpp kan ge ungefär en halv grads högre temperatur till 2050. Ökningen blir störst i norr och kan därför förbättra vårt klimat något. Tvågradersmålet uppfylls alltså utan minskade utsläpp. Detta mål har utgått från farhågor om förstärkande effekter. Motverkande återkopplingar är dock mycket starkare och tillåter bara variationer inom ett snävt intervall. IPCC behöver nu avvecklas eller omstruktureras med nya uppgifter. Dess trovärdighet har successivt raserats via hockeyklubban och en oförmåga att ta avstånd från allmänt spridda fel och överdrifter. Climategate har till slut också avslöjat hur klimatforskningen manipulerats av IPCC:s toppskikt. Centrala miljömål som giftfri miljö och biologisk mångfald har skymts av klimatfrågans dominans. Forskning, media och politik behöver under 2010 omprioritera från växthusgaser till dessa livsviktiga miljöproblem.

koldioxid

tvågradersmålet

temperatur

miljövetenskap

växthuseffekt

Climategate

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06