Vedbränslen i nytt ljus
Rapport, 2004

* Samma antioxidanter från vedrök som från rökta livsmedel * Metoxifenoler både från vedeldning och från frukter och vin * Ofarliga och farliga partiklar i rök från vedeldning * Anpassning till rök sedan stenålderselden * Skogsbränder, vedeldning och ozonbildning * Metan och minskad växthuseffekt * Framtid för vedeldning i tät bebyggelse

luftföroreningar

VOC

förbränning

metoxifenoler

pellets

biobränslen

ved

partiklar

Redaktör

Göran Petersson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08