Antioxidanter och Fetter
Bok, 2005

kostfetter

frukt

grönsaker

karotenoider

flavonoider

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Mer information

Skapat

2017-10-08